Info  


Valla ajalugu

Mustjala nimi tulevat sellest, et siinkandis palju tõrva aetud ja selle tegevuse juures jalad kole mustaks läinud. Tõrv oli universaalne kraam: aitas kõigi tõbede vastu, samuti sai sellega paate, majatarbeid ja jalataldugi tõrvatud.

Mustjala Põhikooli õpilased on vanainimeste jutu järgi kirja pannud järgmise loo:


Tõru oo ka rohi olnd
Kust oo Mustjalg nime saand,
Sellest, et täma tõrva aand,
Kus lubi, tõru nende kuld
Ja merest püüdvad kalu.

Tõru, ta oo üks ee ja terve raam ikka, täda pidi ikka majas olema. Kus sas vanasti ilma tõrvata oleks läbi saand. Ta oo keigi mädanemise vastu ee, aitab panna ihu aa peele ja tiib keik kõvaks, kus teda ruugitakse. Ajab isegid ussid iimale ja sedasi.

Vanasti keisid keik inimesed nõelut tallaspättidega. Nee tallad sai jälle palava tõrvaga ää tõrvatud ja siis tuha sisse kastetud, et tõru peelt ää äi jooskend. Kui korra olid jalgas keind, siis tõrvati uiesti. Siis olid kõvad, et paukusid jalgas.

Küll seda tõrva läks majas alati taarist. Pandi sõnna, kus teeti ee olavad. Aga igas majas teda oli, otse kut ohu rohi. Inimese ihule oli ta ka pagana ee. Ma lasi eesel ühe sui poisid ää tõrvata. Pääva käe lasi eesti sisse vädada. Sii tegi tallanaha eesti kõvaks. Mo jalad pole selle talve külma ka kartand. Siis märjaga palja jalu käies varba vahed audusid ää. Õhta said tõrvaga üle tõmmatud, oomiguks olid terved. Naistel tuul lõhkus vahest sääred ää, jälle pandi tõrva peele. Silmapilk parandas ää. Juhtus külm talve varvast või sõrme narrima, ikka oli tõru esimene rohi peele panna. Akkas ammas suus valutama, pandi jälle pilpaga tõrva peele, võttas valu ää.

Kui äkine läbi läks, siis tehti tõrva suitsu nina ala, sii pani toibuma. Eieti ee oli tõru sõuste santide kärnade peele panna, mis es tahtand kuidagid paraneda. Tõru tõmbas üsna tiitsasti kõvvaks ning kärv või paise akkas paranema.

Nõnda siis räägiti ja teeti, et tõru olla esimene rohi üheksma aiguse vastu ja kümnendaks veel ussi vastu.

Äi tohi ka unutada, et tõrva tarvidati ennemalt ikka keikide paatide, majatarvete, riistade, vakkude ja nõnda edasi määrimiseks, et niid kaua keiksid.

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee