Turism  


Vaatamisväärsused

Ninase ehk Tagaranna pank

Ninase ehk Tagaranna pank asub Mustjala vallas, tagaranna poolsaare põhjatipus. Panga pikkus 1 km, suurim kõrgus 5,0 m, geoloogilist läbilõiget 5,5 m. A.Aaloe järgi, (Aaloe, Miidel, 1967,lk.64) on Ninase pangal Jaagarahu dolomiitidest teinegi astang, mis jääb veepiirist eemale sisemaale. Läbilõikes ülalt alla paljanduvad Jaan lademe Ninase kihistiku biohermsed ja jämedetriitsed... »
 
Panga pank

Panga (Mustjala) pank asub Saaremaa põhjarannikul Panga küla lähedal. Panga maksimaalne kõrgus on 21,3 m. Panga pank on kõrgeim Saaremaa ja Muhu põhjaranniku pankadest. Panga ulatus on umbes 2,5 km ja see asub Panga neeme põhja -, loode - ja lääneküljel. Kõrgeim koht on neeme loodetipust veidi lõuna pool. Mujal jaguneb... »
 
Tuiu ehk Nõmme kurisud

Tuiu ehk Nõmme kurisud asuvad Mustjala vallas, Tuiu külas, Nõmme talust 100 - 350 m põhja - loodesuunas metsas, Poka kurisust 600 m põhja pool. Viie hektari suurusel alal, metsastunud puisniidul on kagu - loode suunas ridamisi neli kurisut, kuhu voolab suurvee ajal vesi Järise järve ümbritsevatest soodest. Ojad suubuvad... »
 
Tuiu rauasaatme mäed

Tuiu rauasaatme mäed on suurim muinas - ja keskaegne rauatootmiskeskus Eestis. Ümbruskonna luidetel paiknevad rauashlakihunnikud äratasid juba 19. saj keskel mitme baltisaksa uurija tähelepanu, arvati, et need olid jäljed kunagiste Rootsi mäemeeste tööst. Muistne rauasulatuspiirkond avastati taas arheoloog Aita Kustini poolt 1961. aastal. Järgmisel aastal toimusid muistsel rauasulatuskohal Eesti esimesed arheoloogilised kaevamised.... »
 
Paatsa maalinn

Paatsa linnuseasemeks on madala liivast ringvalliga piiratud ala. 11. - 13. sajandini asus siin kindlustamata asula, mille ehitiste jäänused leiti arheoloogilistel kaevamistel 1963. a. (Aita Kustin) ja 1989. - 90. a. (Jüri Peets). Vall kuhjati 13. saj. lõpul või 14. saj. algupoolel. Kaevamiste käigus avastati valli alt hoonete jäänuseid, sealhulgas osa kisklaudadest puitpõrandast... »
 
Võhma kiviaja asulakoht ja muinaslinnus

Võhma kiviaja asulakoht. 1986. a. suvel avastati kiviaja asula kultuurikiht Mustjalas, Võhma külas. Tegemist on kunagise rannaasulaga madala merelahe kaldal. Proovisurfiga satuti põlenud koldekividega tumedale nõgisele tuleasemele, mis 25 - 30 cm sügavusel helekollasel rannaliival selgelt silma torkas. Leiti kvartsi, tulekivi, porfüriiti. Arvestades leiukoha kõrgust üle merepinna (ligi 19 m),... »
 

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee