Vallavalitsus  


Arengukavad

Mustjala valla arengukava aastani 2025
Mustjala valla arengukava 2025 muudatuste tegemiseks töögruppide moodustamine
Mustjala valla arengukava täienduste ja muudatuste menetluse algatamine
Mustjala Lasteaed-Põhikooli arengukava 2012-2015
Mustjala valla arengukava 2009-2020
Mustjala valla arengukava 2009-2020 muutmine
Arengukava muutmise menetluse algatamine perioodiks 2009-2020
MUSTJALA VALLA ARENGUKAVA 2009-2020
Mustjala valla arengukava muutmine aastateks 2009-2020
Mustjala valla arengukava projekti 2009-2020 suunamine avalikule arutelule
MUSTJALA VALLA ARENGUKAVA 2009-2020
Arengukava täitmine ja lähiaastate investeeringud

[ 1 ]  2     kokku: 18 dokumenti

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee