Vallavalitsus  


Vald tunnustab

Mustjala vallavolikogu ja vallavalitsuse ühiskoosoleku 26.02.2010 protokoll nr. 1

1. Nimetada hr. Ilari Meerits Mustjala valla aukodanikuks

2. Autasustada hr. Ilari Meeritsat Mustjala valla Teenetemärgiga nr.1 koos aukodaniku tunnistusega.

Mustjala vallavolikogu ja vallavalitsuse
ühiskoosoleku 28.01.2011 protokoll nr 2

1. Nimetada hr Aare Tammesalu valla
aukodanikuks

2. Autasustada hr Aare Tammesalu Mustjala
valla Teenetemärgiga nr 2 koos aukodaniku tunnistusega

Mustjala vallavolikogu ja vallavalitsuse
ühiskoosoleku 23.02.2012 protokoll nr 3

1. Nimetada pr Maimu Pere valla aukodanikuks

2. Autasustada pr Maimu Pere Mustjala valla
Teenetemärgiga nr 3 koos aukodaniku
tunnistusega

Mustjala vallavolikogu ja vallavalitsuse
ühiskoosoleku 18.01.2013 protokoll nr 4

1. Nimetada pr Valve Lõhmus valla aukodanikuks

2. Autasustada pr Valve Lõhmust Mustjala valla
Teenetemärgiga nr 4 koos aukodaniku
tunnistusega

Mustjala vallavolikogu ja vallavalitsuse
ühiskoosoleku 31.01.2014 protokoll nr 5

1. Nimetada hr Endel Paaskivi valla aukodanikuks

2. Autasustada hr Endel Paaskivi Mustjala valla
Teenetemärgiga nr 5 koos aukodaniku tunnistusega

Mustjala vallavolikogu ja vallavalitsuse
ühiskoosoleku 30.01.2015 protokoll nr 6

1. Nimetada pr Milvi Kauber valla aukodanikuks

2. Autasustada pr Milvi Kauberit Mustjala valla
Teenetemärgiga nr 6 koos aukodaniku tunnistusega

Mustjala vallavolikogu ja vallavalitsuse
ühiskoosoleku 29.01.2016 protokoll nr 7

1. Nimetada hr Paavo Vara valla aukodanikuks

2. Autasustada hr Paavo Vara Mustjala valla
Teenetemärgiga nr 7 koos aukodaniku tunnistusega

Mustjala vallavolikogu ja vallavalitsuse
ühiskoosoleku 27.01.2017 protokoll nr 8

1. Nimetada pr Helje Raaper Mustjala valla
aukodanikuks

2. Autasustada pr Helje Raaperit Mustjala valla Teenetemärgiga nr 8 koos aukodaniku tunnistusega.

KONKURSIL "Kaunis Eesti kodu" on tunnustust leidnud ja omistatud peaministri mastiviirud

2006.aastal
Ulvi Poopuu - Vanakubja küla Punsuse talu
Eevi Jõgi - Mustjala küla Uuetoa talu
Maie Põlder - Ninase küla Tuuliku talu
Tiiu Lõhmus - Võhma küla Pisuma talu

2007. aastal
Mai ja Enn Melsas - Võhma küla Kitani talu
Svetlana Põld ja Vello Paas - Silla küla Männikivi talu
Selgase külakogukond

2008. aastal
Tõnu Mikk - Võhma küla Tehve talu
Elvi ja Paul Kärner - Tagaranna küla Kaljumäe talu
Tiiu ja Sulev Saan - Mustjala küla Ado-Põlde talu
Mustjala Lasteaed-Põhikool
Panga küla bussipetus
Mustjala Silla kalmistu

2009. aastal
Tiia Haalen ja Enno Voksepp - Võhma küla Laasi talu
Georg Värva - Panga küla Seebi talu
Anne ja Heino Vaher - Mustjala küla Mõisa 2

VABARIIGI PRESIDENDI TUNNUSTUS AASTAL 2009
Mustjala vald - parim vald
Tagaranna küla - parim küla
Kiruma küla Nurme talu - parim talu

2010. aastal
Raivo Hein - Selgase küla Kaigu talu
Elvi Mikk - Võhma küla Simmu talu
Madis Tiik - Rahtla küla Madise talu

2011.aastal
Valla konkursi "Kaunis kodu 2011" võitjad
Ülle Putku - Aadama talu Võhma külast
Lehti Heinmets - Kullerkupu 1 Mustjalast
Lauri Põldemaa - Käspri talu Kugalepa külast

2012. aastal
Valla konkursi "Kaunis Kodu 2012" võitjad
Mustjala küla Kurisu talu - Valentina ja Aarne Saarma
Pahapilli küla Sarapuu talu - Krista Saarna ja Tiit Vimberg
Võhma küla Jõe talu- Lea ja Jaan Kaljuste

2013. aastal
Valla konkursi "Kaunis Kodu 2013" võitjad
Võhma küla Sutsi talu - Õie Kahju
Silla küla Männiku talu - Helje ja Paul Kolla
Mustjala küla Põllu 2 - Viive ja Avo Lõugas.

2013. aasta Saare maakonna kodukaunistamise konkursil maavanema tunnustuskiri omistati:
Helje Raaper - juhatuse esimees, EELK Mustjala Anna kogudus, Mustjala küla
Riina ja Aare Allik - Mustjala Käsitöösahver, Mustjala küla
Lisaks pälvisid maavanema tänu:
Malve Kolli - majavanem kortermaja Põlde 3, Mustjala küla
Jouku Tavaila - Järve talu ja OÜ Simmer taimeaed, Järise küla

2014. aastal
Valla konkursi "Kaunis Kodu" võitjad:
Võhma küla Jaani talu - Aime Hioväin
Liiva küla Ubina talu - Diana Jüriado ja Erich Arro
Vanakubja küla Roosi talu - Elle ja Gunnar Viira

2015. aastal
Valla konkursi "Kaunis Kodu" võitjad:
Küdema küla Tulesoo talu - Edith Viira ja Tiit Miller
Võhma küla Vana-Nelise talu - Mai Voksepp ja Väino Vaikmaa
Mustjala küla Kaju-Põlde talu - Juta Raaper ja Jaanus Sirkel

2016. aastal
Valla konkursi "Kaunis Kodu" võitjad:
Võhma küla Kaasiku talu - Tiit ja Kaire Põld
Mustjala küla Aru talu - Külli Aru-Vinkel ja Maja Aru
Küdema küla Tooma talu - Aili Põlder, Aivar Põlder ja Leili Põlder
Liiva küla Värava talu - Osvald Tukman ja Helen Aruja

2017. aastal
Valla konkursi "Kaunis kodu" võitjad:
Pahapilli küla Välja talu - Monika Aman ja Jan Saar
Võhma küla Kooli talu - Kaida Lahke ja Väino Voksepp, omanik Janus Voksepp
Tagaranna Kolli talu - Malve ja Olev Kolli, omanik Ever Kolli
Mustjala küla Lembri talu - Hildegard Truu, omanik Alar Truu
Mustjala küla Toome talu - Tiiu ja Eda Saan

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee